پیش دبستان و دبستان

دخترانه

دو زبانه روشنگران

مدرسه ای متفاوت

 

شادی و نشاط

 

پرورش استعداد

 

آموزش مهارت ها

 

شکل گیری شخصیتی

 

 
 

استراتژی روشنگران

مدرسه یک سیستم است که کوچکترین اتفاقی که در یکی از اجزای آن رخ دهد بر کل سیستم تأثیر گذار است ،
پس داشتن نگرش و تفکر سیستماتیک جزء لاینفک مدیریت است ، لذا استراتژی روشنگران بر اساس :
( هدفمندی + برنامه ریزی + نظم در اجرا = موفقیت )
تعریف شده است و اجرا می‌گردد

 
 

راهکارهای متفاوت آموزشی

آموزش مجازی

روشنگران به عنوان پیشتاز مدارس در برگزاری کلاسهای آنلاین باکیفیت و تکنولوژی بالا با بروزتریت متد های آموزشی در راستای پرورش استعداد ، تقویت تفکر خلاق و حل مسئله.

آموزش کامپیوتر

روشنگران با اجرای طرح ترویج سوادIT در نظر دارد با آموزش اصولی و کاربردی کامپیوتر و برنامه نویسی،تولید محتوا الکترونیکی و... به صورت پروژه محور،زمینه رشد را درحوزه IT و تکنولوژی فراهم سازد.

پژوهش در روشنگران

پژوهش فعالیتی منسجم برای رسیدن به شناختی روشن تر از مفاهیم پیرامون ماست و راهی برای گسترش مرزهای دانش و گشودن افق های تازه برای آیندگان است.
 
 

آموزش ابتکاری دبستان دانش بنیان روشنگران

مدرسه ای است که عنصر علم و دانش ، بخش جدایی ناپذیر آن محسوب می شود.

به منظور تحقق اهداف علمی-اقتصادی کشور در راستای گسترش و نوآوری ملی قدم می گذارد.

در مسیر شکوفایی استعدادهای فرزندان این کشور و هدایت آنها به نقش آفرینی موثر در اقتصاد و دانش برنامه ریزی می کند.

و کارآفرینانی خلاق را برای ورود به جامعه آینده و بازار کار و سرمایه آماده می سازد.

 
 
ماموریت ها
 
 
تقویم اجرایی روشنگران

هفته 22

شورای اجرایی و برنامه ریزی برنامه ریزی جهت شیوه برگزاری سنجش یادگیری آغاز کارگاه مهارتی رفتاری شخصیتی مسئولیت پذیری جلسه نمایندگان آموزشی

هفته 22

شورای اجرایی و برنامه ریزی برنامه ریزی جهت شیوه برگزاری سنجش یادگیری آغاز کارگاه مهارتی رفتاری شخصیتی مسئولیت پذیری جلسه نمایندگان آموزشی

هفته 22

شورای اجرایی و برنامه ریزی برنامه ریزی جهت شیوه برگزاری سنجش یادگیری آغاز کارگاه مهارتی رفتاری شخصیتی مسئولیت پذیری جلسه نمایندگان آموزشی

هفته 22

شورای اجرایی و برنامه ریزی برنامه ریزی جهت شیوه برگزاری سنجش یادگیری آغاز کارگاه مهارتی رفتاری شخصیتی مسئولیت پذیری جلسه نمایندگان آموزشی
 
 
var c = document.getElementById("myCanvas"); var ctx = c.getContext("2d"); // Create gradient var grd = ctx.createLinearGradient(0, 0, 200, 0); grd.addColorStop(0, "red"); grd.addColorStop(1, "white"); // Fill with gradient ctx.fillStyle = grd; ctx.fillRect(10, 10, 150, 80);
var c = document.getElementById("myCanvas"); var ctx = c.getContext("2d"); ctx.font = "30px Arial"; ctx.strokeText("Hello World", 10, 50);