مهارت گفتاری و شنیداری:  هدف در روشنگران ما این است که دانش آموزان آداب و مهارت شنیدن را یاد بگیرند؛ چون درقالب مهارت خوب شنیدن است که ما می توانیم گفت وگوی خوبی داشته باشیم و معنا و منظور پیامهای دیگران رادرک کنیم و ارتباط خوبی با آن برقرار کنیم مهارت گفتاری به این معناست که بتوانیم با انتخاب کلمات و جملات درست، منظور خود را بیان کنیم؛ به طور کلی جرئت حرف زدن و ابراز وجود پیدا کنیم، یعنی نباید تنها به روخوانی متن کتابهای درسی قناعت کنیم.

مهارت خواندن و نوشتن:  جزء اهداف اصلی دوره ابتدایی است و مهارت درست خواندن یعنی دانش آموز بتواند.خوب بخواند منظور را دریافت کند و برای دیگران شرح دهد. و مهارت نوشتن یعنی بتواند با گزینش واژه ها با استفاده از زبان درست بتواند نظر و احساس و درخواست خود را بنویسید و مفهوم کند.

مهارتهای هنری:  در کلاسهای هنر و خلاقیت قصد داریم بر پرورش مهارتهای هنری دانش آموزان تمرکز داشته باشیم چرا که پرداختن به هنرهای مختلف میتواند از نظر روحی تاثیرات مفیدی را بر روی زندگی افراد بگذارد و باعث آرامش و کم شدن اضطراب در آنها شود.

مهارت حل مسئله: مهارت حل مسئله برخورد فعالانه در جست وجو و تشخیص مسئله ها، مشکلات و فرصتها و استفاده از منطق و مهارت قضاوت در جمع آوری و تحلیل اطلاعات و جست وجو و خلق راهکارها، مقایسه راهکارهای مختلف و انتخاب بهترین شیوه برای مواجهه با یک مسئله تعریف میشود. علاوه بر هدایت دانش آموزان در تمامی کلالاسها به کسب این مهارت کلاسهای لگو به طور خاص بر روی این مهارت تمرکز دارند.

مهارتهای دست ورزی: یکی از مهم ترین مهارتهای پیش دبستان و سالهای آغازین مدرسه مهارت دست ورزی است اگر چه این مهارت در ظاهر ساده به نظر می آید اما به هماهنگی عضلالات چشم و دست نیاز دارد آموزش این مهارتها باعث بالا رفتن اعتماد به نفس کودک میشود.