کارگا ه های کامپیوتر آموزش اصول کامپیوتر به دانش آموزان، آنها را کمک خواهد کرد که مهارت های مورد نیاز آینده شان در زمینه های کامپیوتر را بهتر یاد بگیرند و بتوانند با دنیای علمی کشورهای مختلف آشنا شوند و گستره دید علمی دانش آموزان را وسعت می دهد. کارگاه های ICDL شامل آشنایی با ویندوز و محیط کامپیوتر،سخت افزار و نرم افزار Internet, word, Excel, powerpoint  کارگا ه های موضوعی: تایپ سریع ، برنامه نویسی اسکرچ ،ادیت فیلم، فتوشاپ و...