اخبار

نوامبر 28, 2023

رتبه نخست تنیس روی میز

نوامبر 28, 2023

جشن 1000

نوامبر 28, 2023

جشن 100

نوامبر 25, 2023

جشن نان

نوامبر 21, 2023

هفته کتاب و کتابخوانی

نوامبر 21, 2023

جشن روز دانش آموز

نوامبر 5, 2023

آغاز جلسات هم اندیشی خانواده

اکتبر 31, 2023

طرح اداره مدرسه

اکتبر 31, 2023

اولین جلسه شورای دانش آموزی

این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس
Call Now Button