اجتماعي و عاطفي و اخلاقي: پرورش صفات نيکوي اخلاقي، احترام به همسالان و بزرگ‌ترها و مديريت احساسات با حضور در فعاليت‌هاي گروهي و احترام به قوانين و حقوق ديگران و پرورش قوه تشخيص و تميز رفتارهاي خوب از رفتارهاي غير اخلاقي و تقليد صرف و کسب صفات راستگویي، ادب و مهرباني، پايبندي به عهد و وفا، کمک دوستان و همسالان و اطاعت از والدين و مربيان، زيبا سخن گفتن و عدم استفاده از واژگان نامناسب.


تقويت خودباوري و اعتماد به نفس: با استفاده از ويژگي‌هاي مناسب و به فعل در آوردن استعدادهاي بالقوه‌ي دانش‌آموز و نمايش اين استعدادها در حضور همسالان، مربيان والدين موجب تقويت تفکرات عيني و خودباوري و اعتماد به نفس او مي‌گردد.


مسئوليت‌پذيري و نظم‌پذيري: آموزش مسئوليت‌پذيري در کودکان در دوره دبستان امر بسيار مهمي است و کودک بايد با روش‌هاي کودکانه مسئوليت‌پذيري را تجربه کند و ياد بگيرد تا در رفتار او نهادينه شود. مسئوليت در قبال انجام منظم کارهاي شخصي خودش، تکاليف و برنامه‌هاي مدرسه، در قبال دوستانش تا به تدريج حس کمک به ديگران در آنها ايجاد گردد.


مهارت کنترل هیجانات و حفظ آرامش : در یک سری فعالیت‌ها به خصوص بازی‌ها و کارهای گروهی یاد می‌گیرند که چگونه هیجانات خود را کنترل کنند و به حقوق دیگران احترام بگذارند و به حس قدرشناسی و کمک به دیگران دست یابند. اجتماعي و عاطفي و اخلاقي: پرورش صفات نيکوي اخلاقي، احترام به همسالان و بزرگ‌ترها و مديريت احساسات با حضور در فعاليت‌هاي گروهي و احترام به قوانين و حقوق ديگران و پرورش قوه تشخيص و تميز رفتارهاي خوب از رفتارهاي غير اخلاقي و تقليد صرف و کسب صفات راستگویي، ادب و مهرباني، پايبندي به عهد و وفا، کمک دوستان و همسالان و اطاعت از والدين و مربيان، زيبا سخن گفتن و عدم استفاده از واژگان نامناسب.


تقويت خودباوري و اعتماد به نفس: با استفاده از ويژگي‌هاي مناسب و به فعل در آوردن استعدادهاي بالقوه‌ي دانش‌آموز و نمايش اين استعدادها در حضور همسالان، مربيان والدين موجب تقويت تفکرات عيني و خودباوري و اعتماد به نفس او مي‌گردد.
مسئوليت‌پذيري و نظم‌پذيري: آموزش مسئوليت‌پذيري در کودکان در دوره دبستان امر بسيار مهمي است و کودک بايد با روش‌هاي کودکانه مسئوليت‌پذيري را تجربه کند و ياد بگيرد تا در رفتار او نهادينه شود. مسئوليت در قبال انجام منظم کارهاي شخصي خودش، تکاليف و برنامه‌هاي مدرسه، در قبال دوستانش تا به تدريج حس کمک به ديگران در آنها ايجاد گردد.


مهارت کنترل هیجانات و حفظ آرامش : در یک سری فعالیت‌ها به خصوص بازی‌ها و کارهای گروهی یاد می‌گیرند که چگونه هیجانات خود را کنترل کنند و به حقوق دیگران احترام بگذارند و به حس قدرشناسی و کمک به دیگران دست یابند.