معتقدیم که نشاط به تنهایی شادی آفرین نیست بلکه نیازمند یک سری ابزارها، امکانات و محیط مناسب است تا به نشاط ، یک معنای واقعی ببخشد.از طرفی دانش آموزان عزیزی که فقر نشاط دارند،به خوبی یاد نخواهند گرفت.از این رو در باغ زیبای روشنگران به عوامل ذیل به عنوان ضروریات یک محیط علمی با نشاط توجه کرده ایم:

شاداب‌سازی و زیبا سازی فضای حیاط و کلاس های مدرسه از لحاظ فضای سبز و رنگ آمیزی متناسب با روانشناسی کودک .

برگزاری کارگاه های مهارت‌های زندگی برای دخترهای نازنینمان ازجمله: خودآگاهی، هم‌دلی، ارتباط مؤثربا دیگران، تصمیم‌گیری، حل مسأله، تفکر خلاق، توانایی مقابله با استرس وپذیرش خود.

معرفی الگوهای مناسب علمی، ورزشی، فرهنگی و پژوهشی از طریق دعوت از افراد فعال در این زمینه ها،اردوها و گفت و گوهای کلاسی. توجه به بهداشت روانی و جسمی دانش آموزان عزیز از طریق برگزاری کارگاه های روانشناسی برای ایشان و اولیای گرامی.

توجه به برپایی صبحگاه های با نشاط همراه با ورزش های گروهی.

برگزاری جشن‌های با شکوه به مناسبت‌های مختلف با همکاری و مشارکت دخترهای گل.


انتخاب اموزگاران و پرسنلی با روحیه ای شاد و با انگیزه به جهت انتقال حس مثبت به دانش آموزان و تنظیم آهنگ فضا و جو کلاس های درس.

استفاده از مدیریت مشارکتی در اداره ی مدرسه با همراهی دانش آموزان که باعث بروز خلاقیت ، ابتکار و احساس رضایت و خرسندی می‌شود.

توجه به برگزاری زنگ تفریح های هدفمند، همراه با بازی های گروهی و مهارتی.

امید است شادی و نشاط که تاثیرش امری غیر قابل انکار بر یادگیری دانش اموزان است را، بتوانیم با تدوین برنامه‌ریزی آموزشی و پرورشی مناسب، در وجود نازنین نوگلانمان ریشه دوانده و مراحل رشد و ترقی ایشان را هر جه بیشتر فراهم آوریم.