اخبار

آگوست 20, 2023

اولین جلسه دبیران با اولیا

آگوست 19, 2023

جلسه ی تبیین برنامه های آموزشی دوره دوم

آگوست 15, 2023

نحوه ثبت نام کتاب درسی پایه اول

جولای 29, 2023

جلسه دانش افزایی

جولای 29, 2023

جشن آغاز پایگاه تابستانی

جولای 29, 2023

جلسه معارفه اولیا

جولای 29, 2023

برگزاری اولین شورای دبیران

جولای 29, 2023

جشن فارغ التحصیلی

Call Now Button